CENTRIFUGALPUMPAR TÄTADE

En centrifugalpump är en tryckstegringspump av rotodynamiskt typ som genom att utnyttja centrifugalkraften hos en vätska bygger upp ett differenstryck mellan inlopp och utlopp. Detta sätter vätskan i rörelse. Centrifugalpumpar används för att transportera eller trycksätta lågviskösa vätskor. Många går även att få i självsugande utförande vilket innebär att de kan evakuera gasen i en tom sugledning.
Vanliga användningsområden för tätade centrifugalpumpar är transport av dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten, kemikalier, livsmedel, bioolja mm.
Kan användas som processpump, slurrypump, oljepump, biooljepump, kylvattenpump, eller som API-pump.    
Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post