TURBINPUMPAR

Turbinpumpen består av ett speciellt utformat pumphjul med många små blad och monterad på en axel som i sin tur är kopplad till en elmotor. När turbinhjulet roterar skapas en kraft som drar in vätskan eller gasen genom pumpens inlopp in i pumphuset och trycker ut den genom pumpens utlopp. Till skillnad från centrifugalpumpar kan den hantera media med gasinblandning och ger förhållandevis lågt flöde men högt tryck i jämförelse med centrifugalpumpen.
Turbinpumpar används ofta i processer som kräver högre tryck och relativt sett lägre flöde än centrifugalpumpar och för media med låg viskositet med risk för gasinblandning eller nära kokpunkten.
Läs mer om turbinpumpar här >>
separator_grey

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR TURBINPUMPAR

  • Aggressiva medier, syror, lut, lösningsmedel, bensin, gas i vätskeform, het olja, freon m.m.
  • Medier som är giftiga, radioaktiva, extremt rena, sterila, värdefulla eller vätskor med låg ytspänning. 

 

VANLIGA BRANSCHER FÖR TURBINPUMPAR

Processindustri, Kemisk industri, Petroleumindustrin

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post