Artiklar | Guider | Nyheter

  • Pumpskola
  • Företagsnytt
  • Kundcase
  • Nyheter
Telfa lanserar Verderflex från Verder Company
NU UTÖKAR VI SORTIMENTET MED VERDERFLEX

Vi kan stolt meddela att vi sedan januari 2023 har utökat vårt produktutbud med ett brett sortiment av VERDERFLEX industriella slangpumpar från Verder Ltd! Med en enkel konstruktion och hög driftsäkerhet är Verderflex slangpumpar idealiska för exempelvis problemapplikationer...

Företagsnytt
Telfa och OEM köper in fossilfritt bränsle till Geodis båtfrakter
FRÅN TRADITIONELLT BRÄNSLE TILL HÅLLBAR ENERGI

Genom att köpa fossilfritt bränsle i stället för det traditionella, kan vi minska vår miljöpåverkan ytterligare och samtidigt främja hållbarhet genom hela leveranskedjan. Det fossilfria bränslet som används är en blandning av...

Företagsnytt
ADPC membranövervakning Wanner Hydra Cell
ADPC - MEMBRANÖVERVAKNING FÖR ATT UNDVIKA HAVERI

Det är få pumpar som klarar en stängd sugledning under drift oavsett om det är en av misstag stängd ventil vid uppstart eller ett igensatt filter som blockerar sugledningen. I de flesta fall slutar en blockerad sugledning med skador på pumpen eller i värsta fall ett haveri. Wanner Hydra-Cell har under många år utvecklat sin patenterade lösning ADPC, som även...

Pumpskola
Telfa ställer ut på Euro Expo industrimässor under 2023
TELFA OCH EURO EXPO 2023

Telfa ställer ut på Euro Expo industrimässor utspridda över hela landet, här kan du se när vi befinner oss nära dig!

Företagsnytt
Indag Mixers dynamiska inline
INDAG DYNAMISKA MIXERS FÖR KONTINUERLIG PROCESS

INDAG mixers kan blanda torra ingredienser, vätskor och gaser inline och med vilken blandningsintensitet man önskar. De flesta som tillhandahåller mixers fokuserar enbart på homogenisering och högintensiv blandning med mycket hög skjuvning. Sortimentet från INDAG är unikt och erbjuder hela bredden av kontinuerlig dynamisk blandning från, i princip, ingen skjuvning…

Pumpskola
Telfa köper närproducerad och hållbar el från Tranås Energi
VI KÖPER HÅLLBAR OCH NÄRPRODUCERAD EL

Genom att köpa in lokalt producerad el från Tranås Energi stöttar vi deras arbete för hållbar energi och arbete med fiskvägar vid deras kraftverk. Vi köper förnybar el från Tranås Energis egen elproduktion. Elen produceras lokalt i miljöanpassade vattenkraftverk samt i det biobränsleeldade kraftvärmeverket med största hänsyn till natur och biologisk mångfald...

Företagsnytt
Telfa och OEM installerar ännu fler solceller
FLER SOLCELLER & MER ENERGIBESPARING

Under 2022 utökade vi vårt solcellsbestånd och kommer därmed täcka över 50 % av vårt årsbehov av el på våra fastigheter i Tranås. Vi tycker det är viktigt att bidra till utökningen av hållbara elkällor för att minska beroendet av fossila bränslen för elproduktion. Det har blivit än mer viktigt att utöka kapaciteten så…

Företagsnytt
Telfa stöller ut på Nordic future food and food tech och Euro Expo Industrimässa 2023
MÄSSOR 2023

Ett nytt år fyllt av mässor är äntligen här! Klicka för mer information om vilka mässor vi ställer ut på i år så att du inte missar när vi kommer till just din stad.

Företagsnytt
Packo pumps a Verder Company
PACKO MSCP, EN HYGIENISK SJÄLVSUGANDE PUMP

Elektropolerad pump med flöden upp till 40 m3/h för vätskor med luftinblandning. MSCP har, tack vare impellerns unika utformning, en exceptionell sugförmåga och kapacitet att hantera luftinblandning. Här får man stora möjligheter att helt kunna tömma sugledningar, även med skummande eller lätt viskösa vätskor. Den balanserade impellerns blad är sammanbundna av en ring som ger stabilitet och minimerar vibrationer…<br/>

Pumpskola
Kalibrering av fluxtronic FLUX
KALIBRERING AV FLÖDESMÄTARE MED FLUXTRONIC

För att få ut det bästa resultatet från en flödesmätare med fluxtronicenhet så behöver den kalibreras med vätskan som pumpas.

Pumpskola
Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post