Policies

Här samlar vi de policies vi arbetar efter och står bakom.

Läs mer om hur vi bland annat hanterar personuppgifter i enlighet med GDRP i vår integritetspolicy och i vår policy för behandling av personuppgifter.

I vår kvalitets- och miljöpolicy kan du läsa om hur vi vidtar dagliga förbättringsåtgärder i syfte att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, att effektivisera våra logistikprocesser samt att förfina vårt erbjudande till dig som kund.

Läs mer om hur vi arbetar mot utvinning och försäljning av konfliktmineraler som bryts under förhållanden av väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter som handlas eller säljs av väpnade grupper i vår konfliktmineralpolicy.

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post