Konfliktmineralpolicy

Vi är medvetna om problem i samband med utvinning och försäljning av konfliktmineraler som bryts under förhållanden av väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter som handlas eller säljs av väpnade grupper. Fokus på detta har ökat i och med förordningar som publicerats i USA och genom framtagande av liknande lagstiftning inom EU.

 

Telfa har en uppförandekod som bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Därmed har vi ett ansvar att inte bidra till hantering och användande av produkter innehållande konfliktmineraler. Läs mer om vår uppförandekod här.

 

Telfa samarbetar med tillverkare inom flera produktområden och har en stor bredd i produktsortiment och leverantörer.

Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar åtgärder för att försäkra sig om att produkter som levereras till oss är ”konfliktfria” och att de tillhandahåller tillräcklig information för att säkerställa detta.

Kundsupport

Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig! - Vår växel är öppen vardagar 08.00-16.30, lunchstängt mellan 12:00-13:00

phone 075-242 44 50

Skicka e-post Skicka e-post