Excenterskruvpump

Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpump vardagligen kallad skruvpump men även slampump ingår i familjen deplacementspumpar. Skruvpumparnas pumpelementet består av en stator och en rotor. Rotorn har en excentrisk rörelse och där av namnet excenterskruvpump. Rotorn drivs av en drivaxel som normalt har två drivknutar.

Skruvpumparnas styrka är att den klarar att pumpa viskösa vätskor och att den är ganska okänslig för tryckförändringar på trycksidan. Det betyder att skruvpumpen behåller sitt flöde trots att det sker en tryckökning på trycksidan.

Så här fungerar en Excenterskruvpump

Excenterskruvpumpars funktionalitet

Pumparna är självsugande, och ger ett pulsationsfritt flöde. De är volymetriska, d.v.s. pumpar en bestämd och konstant volym per varv. Vi har excenterskruvpumpar som även kan fås i reversibelt utförande.

Pumparna kan användas för att pumpa allt från vatten-liknande vätskor till högviskösa upp till 800.000 cP. Mediet kan även vara slitande och innehålla fasta partiklar. Pumparna är skonsamma och kan hantera ömtåliga medier utan att sönderdela. Mindre excenterskruvpumpar används ofta som doseringspumpar.

 

 

 

 

 

 

Vanliga användningsområden för Excenterskruvpumpar:

 • Transport av avloppsslam
 • Lim
 • Slam
 • Filterpressar
 • Kemikalier
 • Lera
 • Spackel
 • Deg
 • Senap
 • Färg
 • Olja
 • Melass
 • Djurfoder,
 • Avloppsvatten 

Vanliga branscher

 • Livsmedelsindustri
 • Processindustri
 • Kemisk industri 
separator_grey
Kundsupport

Växel

075-24 24 450

Skicka e-post