EXCENTERSKRUVPUMPAR

DET HÄR ÄR EN EXCENTERSKRUVPUMP

Excenterskruvpump vardagligen kallad skruvpump eller slampump ingår i familjen deplacementspumpar. Skruvpumparnas pumpelementet består av en stator och en rotor. Rotorn har en excentrisk rörelse och där av namnet excenterskruvpump. Rotorn drivs av en drivaxel som normalt har två drivknutar.

Skruvpumparnas styrka är att den klarar att pumpa viskösa vätskor och att den är ganska okänslig för tryckförändringar på trycksidan. Det betyder att skruvpumpen behåller sitt flöde trots att det sker en tryckökning på trycksidan.

Läs mer om Nova Rotors excenterskruvpumpar här >>

separator_grey

Vanliga användningsområden för Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpumpar är bland annat vanliga inom transport av avloppsslam, lim, slam, filterpressar, kemikalier, lera, spackel, deg, senap, färg, olja, melass, djurfoder, avloppsvatten med mera.

Så här fungerar en Excenterskruvpump

Pumparna är självsugande, och ger ett pulsationsfritt flöde. De är volymetriska, d.v.s. pumpar en bestämd och konstant volym per varv. Vi har excenterskruvpumpar som även kan fås i reversibelt utförande.

Pumparna kan användas för att pumpa allt från vatten-liknande vätskor till högviskösa upp till 800.000 cP. Mediet kan även vara slitande och innehålla fasta partiklar. Pumparna är skonsamma och kan hantera ömtåliga medier utan att sönderdela. Mindre excenterskruvpumpar används ofta som doseringspumpar.Vanliga branscher

  • Livsmedelsindustri
  • Processindustri
  • Kemisk industri 


Excenterskruvpump
Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post