Vingpumpar

Vanliga användningsområden för vingpumpar:
* Pumpa aggressiva medier, syror, lut, lösningsmedel, bensin, gas i vätskeform, het olja, freon m.m.
* Typiska användningsområden: Medier som är giftiga, radioaktiva, extremt rena, sterila, värdefulla eller vätskor med låg ytspänning.
* Vanliga branscher: Processindustri, Kemisk industri, Petroleumindustrin

 

Vingpumpar


En magnetdriven vingpump har ett helt slutet pumphus med magnetdrivet pumphjul. Och eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Vingpumparna är därför speciellt lämpliga för vanligen besvärlig media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut.
Vingpumparna är också väldigt bra för svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör vingpumpen mycket miljövänliga och säker eftersom de inte ger något läckage till omgivningen.

 

 

 

 

 

 

Vanliga användningsområden för vingpumpar:

  • Pumpa aggressiva vätskor, syror, lut, lösningsmedel, bensin, gas i vätskeform, het olja, freon m.m. 
  • Vätskor som är giftiga, radioaktiva, extremt rena, sterila, värdefulla eller vätskor med låg ytspänning. 

 

Vanliga branscher:

  • Processindustri
  • Kemisk industri
  • Petroleumindustrin
 
Kundsupport

Växel

075-24 24 450

Skicka e-post