VINGPUMPAR

Vingpump eller lamellpump som den också kallas är en självsugande deplacementspump som levererar konstant flöde vid varierande mottryck. Vingpumpen består av en slitsad rotor med rörliga vingar eller ”blad” som pressas ut mot pumphuset av fjädrar och centrifugalkraften när rotorn snurrar i pumpen. Vingpumpstekniken används i en mängd olika applikationer som exempelvis vattenbehandling, dryckesmaskiner, kring fordon för pumpning av oljor och diesel samt inom kemi och livsmedelsindustrier där de ofta används för lossning av tankbilar.
Läs mer om tätade vingpumpar här >>
separator_grey

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR VINGPUMPAR

  • Pumpa aggressiva vätskor, syror, lut, lösningsmedel, bensin, gas i vätskeform, het olja, freon m.m. 
  • Vätskor som är giftiga, radioaktiva, extremt rena, sterila, värdefulla eller vätskor med låg ytspänning.

VANLIGA BRANSCHER FÖR VINGPUMPAR

Processindustri, Kemisk industri, Petroleumindustrin

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post