Centrifugalpumpar magnetdrivna

Så fungerar en Magnetdriven Centrifugalpump 

En centrifugalpump är en tryckstegringspump av rotodynamiskt typ som genom att utnyttja centrifugalkraften hos en vätska bygger upp ett differenstryck mellan inlopp och utlopp. Detta sätter vätskan i rörelse. Centrifugalpumpar används som högtryckspump för att transportera lågviskösa vätskor. Vissa går även att få som självsugande pump. 

Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för vanligen besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Även mycket lämpliga för brandfarliga kemikalier och vätskor. 

Populära användningsområden

Magnetdrivna centrifugalpumpar är vanliga inom bland annat transport av exempelvis saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, lut, metanol, flygfotogen, olja, bioolja, råterpentin mm

funktionsprincip av magnetkopplad centrifugalpump

Vanliga branscher

Vanliga inom branscher som kemisk industri, läkemedelsindustrin, pappersbruk och raffinaderier.

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post