Våra hållbarhetsmål

För att säkerställa vår framtida position som den ledande aktören inom pumpar är det inte tillräckligt att bara följa utvecklingen, utan vi måste aktivt delta i att forma den.

TRE P FÖR HÅLLBARHET

Vi tror att förändring börjar inifrån. Därför har vi valt att kategorisera våra fokusområden från produkten, som är kärnan i allt vi gör, till personen och planeten.

PRODUKTEN

Vi strävar efter att lösa våra kunders utmaningar genom att dra nytta av vårt breda sortiment och vår omfattande erfarenhet. Vår målsättning är att använda våra resurser för att främja en mer hållbar industri.

PERSONEN

Bakom varje lösning vi tar fram till våra kunder finns vår fantastiska personal. Tillsammans arbetar vi mot att skapa en arbetsplats där välmående och utveckling står i fokus.

PLANETEN

Tillsammans med alla andra på denna jord vill vi ta ansvar genom att identifiera och minska våra utsläpp. 

P-rodukten

VAD GÖR VI FÖR PRODUKTEN

Vi har ett nära samarbete med leverantörer och tillverkare, vilket ger oss tillgång till omfattande kunskap och lång erfarenhet. Vår välutbildade kundsupport, kunniga säljare och produktspecialister står alltid tillgängliga för att hjälpa våra kunder. Vi är en viktig teamspelare när det kommer till att främja den hållbara utvecklingen inom industrin.

Goal 9 Globala målen 12

 VÅRA MÅL:

 • Dela med oss av vår kunskap kring våra produkter och lösningar för en hållbarare industri.
 •  Hållbarhetsinformation på våra produkter för att kunden ska ha förutsättningar för att göra ett mer hållbart val.
 •  Dialog med våra leverantörer för att främja hållbara egenskaper vid produktutveckling, bland annat cirkularitet, minskad resursförbrukning vid produktion och effektivitet i användarfasen.
 • P-ersonen

  VAD GÖR VI FÖR PERSONEN

  Under personen fokuserar vi på att förbättra trivseln och arbetsmiljön hos oss samt att säkerställa att våra leverantörer erbjuder goda arbetsförhållanden. På Telfa AB uppmuntrar vi alla medarbetare att påverka sina egna karriärer genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Majoriteten av våra ledare rekryteras internt, och vi lägger stor vikt vid att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både på lokal och central nivå. Vi arbetar även med jämställdhetsmål, där vi särskilt strävar efter att öka andelen kvinnor inom sälj- och produkttjänster..

  Globala mål 5 Globalt mål 8

  VÅRA MÅL

  • Upprätthålla en kreativ arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas.
  • Öka andelen kvinnor i företaget, särskilt inom försäljning och produkttjänster, långsiktigt öka andelen kvinnor i ledande positioner.
  • Säkerställa en god arbetsmiljö hos våra leverantörer.
  • Engagerar vi oss i samhällsinsatser på lokal, regional och internationell nivå.

  P-laneten

  VAD GÖR VI FÖR PLANETEN

  Att bromsa klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi har satt upp målet att halvera våra koldioxidutsläpp från 2020 till 2030, med särskilt fokus på våra transporter och tjänstebilar. Vi strävar också efter att inspirera våra kunder och leverantörer att göra medvetna och hållbara val. 

  Globalt mål 13  

  VÅRA MÅL

  • Halvera CO2-utsläppen till 2030, basår 2020.
  • Påverka våra leverantörer att minska klimatpåverkan vid tillverkning av produkter och i användningsfasen.
  • Höja medvetenheten kring och förbättra den biologiska mångfalden.
   
  Kundsupport

  Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig! - Vår växel är öppen vardagar 08.00-16.30, lunchstängt mellan 12:00-13:00

  phone 075-242 44 50

  Skicka e-post Skicka e-post