Telfa köper hållbar och närproducerad el från Tranås Energi
2023-02-10

VI KÖPER HÅLLBAR OCH NÄRPRODUCERAD EL

Genom att köpa in lokalt producerad el från Tranås Energi stöttar vi deras arbete för hållbar energi och arbete med fiskvägar vid deras kraftverk. Vi köper förnybar el från Tranås Energis egen elproduktion. Elen produceras lokalt i miljöanpassade vattenkraftverk samt i det biobränsleeldade kraftvärmeverket med största hänsyn till natur och biologisk mångfald.

Genom att köpa in lokalt producerad el från Tranås Energi stöttar vi deras arbete för hållbar energi och arbete med fiskvägar vid deras kraftverk.

Bland annat har alla vattenkraftverk fiskvägar som gör det möjligt för fisken att passera kraftverken. Biobränslet som används i kraftverket är FSC-märkt med ursprung från hållbart skogsbruk. All el som används i OEMs verksamhet i Tranås är märkt med Bra Miljöval.

Tranås Energi brinner för att göra elproduktionen på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Bland annat jobbar de för att miljöerna runt anläggningarna ska gynna den biologiska mångfalden genom att exempelvis skapa passager för vattenlevande djur förbi anläggningarna samt utläggning av lekgrus och vassklippning. 

 

Läs mer om Telfas och OEM's samarbete genom att klicka här

Företagsnytt
Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post