Telfa och OEM köper in närproducerad och hållbar el från Tranås Energi

Fler solceller och mer energibesparing


Under 2022 utökade vi vårt solcellsbestånd och kommer därmed täcka över 50 % av vårt årsbehov av el på våra fastigheter i Tranås.
Vi tycker det är viktigt att bidra till utökningen av hållbara elkällor för att minska beroendet av fossila bränslen för elproduktion. Det har blivit än mer viktigt att utöka kapaciteten så som omvärldsläget ser ut och med de begränsningar i överföringskapacitet som finns i våra elnät.

Företagsnytt

VI MINSKAR VÅR ELFÖRBRUKNING

För att ur ett makroperspektiv minska beroendet av fossila bränslen är det också angeläget att alla bidrar till att minska sin förbrukning. Detta är något som vi haft högt fokus på under de senaste åren och vi har genomfört ett flertal åtgärder som syftar till att förbättra energiprestandan i våra fastigheter.


LED-BELYSNING

Vi har satt in LED belysning i samtliga kontor och lagerytor vilket ger en god energibesparing och ett bättre ljusflöde. Bara den senaste uppgraderingen av belysning i gamla delen av lagret på logistikcentret Höganloft ger en årlig besparing på 70 000 kWh.


NY HANTERING AV WELLAVFALL

Den gamla hanteringen av wellavfall som innebar att man var tvungen att gå ut för att tömma, har ersatts med en komprimator så man kan göra sig av med wellpapp från insidan av byggnaden. Detta innebär att det nu går snabbare och mer effektivt att tömma, och vi får energivinster både i uppvärmning och i att vi slipper kalldrag in i byggnaden. Rent ergonomiskt är det inte heller lika tungt att tömma för oss som arbetar samt även brandsäkerhet blir bättre eftersom vi har täckta kärl.

SNABBPORTAR FÖR GODSHANTERING

Vi har snabbportar för godshantering i de positioner vi inte kan ha lasthus. De minimerar tiden porten är öppen och reducerar på så sätt både värme och kylbehov samtidigt som den ger ett bättre och jämnare arbetsklimat inomhus. I våra lasthus finns vädertätningar.

Energiförbrukning

BERGVÄRME

På Logistikcentret Höganloft finns en högeffektiv bergvärmeanläggning som värmer upp på vintern och under sommaren ger kyla från berget. Detta ger en behaglig inomhustemperatur året om och eftersom borrhålen värms upp på sommaren får vi högre verkningsgrad ur systemet på vintern.


ENERGIBESPARING

Med energibesparingsprojekten på OEM:s tre fastigheter i Tranås under 2017–2021 har vi 14 % lägre elförbrukning trots tillbyggnaden på vårt logistikcenter Höganloft.
Kundsupport

Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig!  - Vår växel är öppen vardagar 08.00-17.00 med lunchstängt mellan 12:00-13:00

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post