Telfas sortiment av Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpump vardagligen kallad skruvpump men även slampump ingår i familjen deplacementspumpar. Skruvpumparnas pumpelementet består av en stator och en rotor. Rotorn har en excentrisk rörelse och där av namnet excenterskruvpump. Rotorn drivs av en drivaxel som normalt har två drivknutar.

Skruvpumparnas styrka är att den klarar att pumpa viskösa vätskor och att den är ganska okänslig för tryckförändringar på trycksidan. Det betyder att skruvpumpen behåller sitt flöde trots att det sker en tryckökning på trycksidan.

Vanliga användningsområden för Excenterskruvpump:

* Transport av avloppsslam, lim, slam, filterpressar, kemikalier, lera, spackel, deg, senap, färg, olja, melass, djurfoder, avloppsvatten m.m.
* Vanliga branscher: Livsmedelsindustri, Processindustri, Kemisk industri
Producttext

Excenterskruvpumpar serie Diamond - Industriellt utförande

Producttext

Excenterskruvpumpar serie Diamond - Hygieniskt utförande

Producttext

Excenterskruvpumpar Serie Wobble - med fri stator

Producttext

Excenterskruvpumpar serie Diamond - med inmatningstråg

Producttext

Excenterskruvpump Diamond - Vertikalt utförande