PRICE

PRICE

1 1/2" Polypropylen/PVDF

AOD Tryckluftsdriven membranpump

  • Flöde max 435 l/min
  • Tryck max 7,0 bar
  • Självsugande max 9,0 M
  • Hanterar partiklar och viskösa vätskor

Produktinformation

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är självsugande, explosionssäkra och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande och innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

 

Princip_AOD_6007

 

Number of variants matching filter 8/8 |

Beställningsnummer

Favorit Artikel Flöde max Tryck max Material Pumphus Material Membran Material Ventiler Anslutning sugsida Anslutning trycksida
435 l/min 7 bar Polypropylen PTFE PTFE 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Polypropylen Viton Viton 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Polypropylen Neopren Neopren 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Polypropylen Buna-N Buna-N 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Polypropylen Nordel Nordel 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Polypropylen Santoprene Santoprene 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Kynar Santoprene Polypropylen 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP
435 l/min 7 bar Kynar Polypropylen Polypropylen 1 1/2" BSP 1 1/2" BSP

Vald artikel

AOD1.5-PTTP-Y
PUMP 1 1/2" ANSI ATEX

spinner symbol

Tekniska data

Flöde max 435 l/min
Tryck max 7 bar
Material Pumphus Polypropylen
Material Membran PTFE
Material Ventiler PTFE
Anslutning sugsida 1 1/2" BSP
Anslutning trycksida 1 1/2" BSP
Vikt 21,77 kg
Sughöjd våt 6,7 m
Anslutning luft NPTF 3/8"
Temperaturområde till 100 °C
Material Ventilsäten Polypropylen
Anslutning ljuddämpare NPTF 1/2"
Viskositet 20000 cSt
Temperaturområde från 0 °C
Partikelstorlek max 4,7 mm
Lufttryck 6,9 bar
Sughöjd torr 4,3 m
Slagvolym 750 ml

PUMPKUNSKAP

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post