Returhantering

För att säkerställa en snabb hantering av returer och reklamationer ska ni kontakta er säljare eller kundsupport för att få ett returnummer innan ni returnerar varor.

Använda pumpar ska vara väl rengjorda vid retur. Hälsovådliga medier får ej förekomma.
Ange alltid vilket media som använts i pumpen.

Vid returer av beställd vara där varan är felfri görs en bedömning av våra kostnader för kontroll och provning etc. Baserat på denna bedömning görs sedan ett returavdrag, normalt minst 30% av varans inköpsvärde. 
Returer understigande 250 kr eller där originalförpackningen saknas godkännes ej.
Retur av kundspecifik vara godkännes ej.
Vid retur baserat på reklamation levereras antingen reparerad vara eller ersättningsvara.
Vid retur baserat felleverans, etc. levereras ersättningsvara om ej annat överenskommits.
bild på paket i lagerlokal
Kundsupport

Växel

075-24 24 450

Skicka e-post