Jabsco

Telfa säljer pumpar från Jabsco på den Svenska marknaden

Jabsco logo

JABSCO grundades redan 1928 i Kalifornien, USA och ligger bland annat bakom den flexibla impellerpumpen - en pump man har över halva världsmarknaden på. JABSCO är även ledande tillverkare inom likströmselektriska dränkbara pumpar och man har också en stark position vad gäller lamellpumpar

JABSCOs produkter är kända för sin höga kvalitet och deras pumpar är utvecklade för industriell vätskehantering med höga krav. I sortimentet finns lobrotorpumpar för livsmedel, mejeriprodukter, läkemedel och bioteknikprocessvätskor. Exempel på kunder är Glaxo Wellcome, Kelloggs, Nestlé och Unilever.

JABSCO ingår idag i den globala pumpkoncernen Xylem Flow Control med en årlig omsättning på 2,5 miljarder SEK.