Hydra-CellHydra-Cell ingår i Wanner-koncernen som är världens ledande tillverkare av tätningslösa pumpar, högtryckspumpar samt membranpumpar. Utveckling och tillverkning sker i Minneapolis, USA med Europakontor i England.

Hydra-Cell tillverkar högtrycksmembranpumpar med hög effektivitet och pumpverkningsgrad. I sortimentet finns tunga pumpar som används för vätsketransport, mätning och dosering, injektion och sprutning av allehanda vätskor. Pumparna är kända för robust konstruktion och hållbarhet kombinerat med tolerans för kemikalier, lösningsmedel, syror, kolväten, naturgasvätskor, alkalier, polymerer, vattenlösning av ammoniak, harts, slam, slampulver, smutsiga vätskor mm.