Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy
Telfa AB ska kontinuerligt utveckla sitt kunderbjudande där vår kvalitet är den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion.

Vi skapar mervärde och gör det lättare för kunden genom:

 • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo
 • möjlighet till kundanpassning och förädling
 • logistik med hög leveranssäkerhet
 • ständiga förbättringar av våra processer och verksamhetssystem
 • Effektiv reklamationshantering
  Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Ambitionen när Telfa AB får en reklamation är att skyndsamt och effektivt lösa ärendet samt genomföra korrigerande åtgärder för att undvika att felet upprepas. Vårt mål är att återkoppla en reklamation inom tre arbetsdagar.

  Miljöpolicy
  Vi följer relevanta lagar och andra krav och arbetar med ständiga förbättringar.

  Vi minskar vår miljöpåverkan:

 • inom transporter och energiförbrukning
 • genom utveckling av digitala tjänster:
  - produktinformation
  - orderregistrering
  - ordererkännande
  - fakturering
  - arkivering
 • tillsammans med våra leverantörer avseende produkters livscykelperspektiv

  Certifiering
  Kvalitets- och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

  Ladda ner certifikat, ISO 9001 / ISO 14001 (pdf)