Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

För Telfa AB är vår kvalitet den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion.

För oss är kvalitet:

 • Att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo.
 • Leverans av beställd produkt i rätt tid.
 • Ständiga förbättringar av våra processer.

Miljöpolicy

Vi följer relevanta lagar och andra krav och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi minskar miljöpåverkan:

 • Inom transporter och energiförbrukning
 • Genom utveckling av digitala tjänster:
  - produktinformation
  - orderläggning
  - ordererkännande
  - fakturering
  - arkivering
 • Tillsamman med leverantörerna avseende produkters hela livscykel

Ladda ner certifikat, ISO 9001 / ISO 14001 (pdf)