Telfas sortiment av Turbinpumpar

En magnetdriven turbinpump har ett helt slutet pumphus med magnetdrivet pumphjul. Och eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Turbinpumparna är därför speciellt lämpliga för vanligen besvärlig media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut.
Turbinpumparna är också väldigt bra för svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör turbinpumpen mycket miljövänliga och säker eftersom de inte ger något läckage till omgivningen.

Vanliga användningsområden för turbinpumpar:

* Pumpa aggressiva medier, syror, lut, lösningsmedel, bensin, gas i vätskeform, het olja, freon m.m.
* Typiska användningsområden: Medier som är giftiga, radioaktiva, extremt rena, sterila, värdefulla eller vätskor med låg ytspänning.
* Vanliga branscher: Processindustri, Kemisk industri, Petroleumindustrin
Producttext

Magnetdrivna turbinpumpar