Öppna bilden i nytt fönster

PRICE

AOD Tryckluftsdriven membranpump

2" plast

  • Flöden upp till 643 l/min, max 7 bar
  • Hanterar partiklar, frätande medier samt höga viskositeter
  • Enkelt att reglera kapacitet och tryck
  • Klarar att köras mot stängd ventil

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är självsugande, explosionssäkra och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande och innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

 

 

Material

Pumpmodell

AOD2 2" plast

Pumphus

Polypropylen alt. Kynar® (PVDF) - ej ATEX

Anslutning Media

2" ANSI fläns

Anslutning Tryckluft (fNPT)

Ansl. in 3/4" Ansl. ut 3/4"

Elastomerer

Buna-N, Santoprene®, Neopren, PTFE, Nordel®, Viton®

Luftventilhus

Polypropylen/ glasfiberförstärkt

Luftkammare

Polypropylen/ glasfiberförstärkt

Spoolhus

Syrafast stål

Ytbehandling

Neutral (ej målad)

Ventil/typ

Elastomer kula

Viskositet (cSt)

20 000

Sughöjd (m)

Standard 6,1 PTFE 3,7

Tryck (bar)

7

Flöde (l/min)

643

Slagvolym (l/slag)

Standard 3,2 PTFE 3,0

Max lufttryck in (bar)

8,8

Max partikelstorlek (mm)

9,5

För mer information, se manual.

OBS, för temperaturer under 0 °C eller över +60 °C samt annan viskositet, flöde, tryck, ATEX etc kontakta Telfa.

 

Temperatur
(°C)

Material pumphus
Plastmodeller

Material elastomer

PP

PVDF

Buna-N

Neopren

Santoprene

Viton

PTFE

Nordel

min

0

0

0

0

0

0

0

0

max

+82

+120 (1)

+82

+82

+100 (2)

+120 (2)

+100 (2)

+82

 

AOD2 2" plast

 

AOD2 2" plast

Förklaring

Se kapacitetskurva under fliken "Download"

Grön kurva = luftförbrukning (m3/min)

Svart kurva = lufttryck (bar)

 

Produktnyckel Ex AOD1-PBBP

AOD

1 = Pumpmodell

P = Mtrl i pump

B = Mtrl membran

B = Mtrl ventil

P = Mtrl ventilsäte

 

(.25) 1/4"

A = Aluminium

B = Buna-N (röd prick)

B = Buna-N (röd prick)

A = Aluminium

 

(.5) 1/2"

C = Gjutjärn

E = Nordel® (gul prick)

E = Nordel® (gul prick)

B = Buna-N (röd prick)

 

(.75) 3/4"

K = Kynar® (PVDF)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrunt membran)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrun ventil)

E = Nordel® (gul prick)

 

(1) 1"

P = Polypropylen

N = Neopren (grön prick)

N = Neopren (grön prick)

K = Kynar (PVDF)

 

(1.5) 1 1/2"

S = Syrafast stål

T = PTFE (vitt membran)

T = PTFE (vit ventil)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrunt säte)

 

(2) 2"

 

V = Viton® (vit prick)

V = Viton® (vit prick)

N = Neopren (grön prick)

 

(3) 3"

 

 

S = Syrafast stål

P = Polypropylen

 

 

 

 

 

S = Syrafast stål

 

 

 

 

 

T = PTFE (vitt säte)

 

 

 

 

 

V = Viton® (vit prick)

 

Beställningsnummer

Storlek

Mtrl pump

Elastomerer

Vikt, kg

Utförande

Övrigt

AOD2-PNNT

2"

Polypropylen

Neopren

37,19

bolted

 

AOD2-PBBT

2"

Polypropylen

Buna-N

37,19

bolted

 

AOD2-PVVT

2"

Polypropylen

Viton®

37,19

bolted

 

AOD2-PEET

2"

Polypropylen

Nordel®

37,19

bolted

 

AOD2-PTTT

2"

Polypropylen

PTFE

37,19

bolted

 

AOD2-PMMT

2"

Polypropylen

Santopren®

37,19

bolted

 

AOD2-KNNT

2"

Kynar (PVDF)

Neopren

47,63

bolted

 

AOD2-KBBT

2"

Kynar (PVDF)

Buna-N

47,63

bolted

 

AOD2-KVVT

2"

Kynar (PVDF)

Viton®

47,63

bolted

 

AOD2-KEET

2"

Kynar (PVDF)

Nordel®

47,63

bolted

 

AOD2-KTTT

2"

Kynar (PVDF)

PTFE

47,63

bolted

 

AOD2-KMMT

2"

Kynar (PVDF)

Santopren®

47,63

bolted

 

 

Pumpmodell

Servicekit
Artikelnr

Membran
Artikelnr

Ventil (kula)
Artikelnr

Ventilsäte
Artikelnr

Packning
Artikelnr

O-ring
Artikelnr

AOD2-PNNT
non metallic
(bolted)

4905100 Servicekit
Neopren
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410100 (2 st)
Membran
Neopren

4410200 (4 st)
Ventil
Neopren

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4902500 (4 st)
O-ring
Neopren

AOD2-PBBT
non metallic
(bolted)

4905110 Servicekit
Buna-N
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410110 (2 st)
Membran
Buna-N

4410210 (4 st)
Ventil
Buna-N

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4902200 (4 st)
O-ring
Buna-N

AOD2-PVVT
non metallic
(bolted)

4905120 Servicekit
Viton®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410120 (2 st)
Membran
Viton®

4410220 (4 st)
Ventil
Viton®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4902300 (4 st)
O-ring
Viton®

AOD2-PEET
non metallic
(bolted)

4905130 Servicekit
Nordel®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410130 (2 st)
Membran
Nordel®

4410230 (4 st)
Ventil
Nordel®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4902400 (4 st)
O-ring
Nordel®

AOD2-PTTT
non metallic
(bolted)

4905155 Servicekit
PTFE
(inkl. membran,
backup-membran
ventil & ventilsäte)

4410150 (2 st)
Membran
PTFE
4623300 (2 st)
Backup-membran
4550300
Bricka PTFE

4410250 (4 st)
Ventil
PTFE

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4618100 (4 st)
O-ring
PTFE

AOD2-PMMT
non metallic
(bolted)

4905160 Servicekit
Santopren®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410160 (2 st)
Membran
Santopren®

4410260 (4 st)
Ventil
Santopren®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799100 (4 st)
Ventilkorg
Polypropylen

4618200 (4 st)
O-ring
PTFE/Viton®

AOD2-KNNT
non metallic
(bolted)

4905100 Servicekit
Neopren
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410100 (2 st)
Membran
Neopren

4410200 (4 st)
Ventil
Neopren

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4902500 (4 st)
O-ring
Neopren

AOD2-KBBT
non metallic
(bolted)

4905110 Servicekit
Buna-N
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410110 (2 st)
Membran
Buna-N

4410210 (4 st)
Ventil
Buna-N

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4902200 (4 st)
O-ring
Buna-N

AOD2-KVVT
non metallic
(bolted)

4905120 Servicekit
Viton®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410120 (2 st)
Membran
Viton®

4410220 (4 st)
Ventil
Viton®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4902300 (4 st)
O-ring
Viton®

AOD2-KEET
non metallic
(bolted)

4905130 Servicekit
Nordel®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410130 (2 st)
Membran
Nordel®

4410230 (4 st)
Ventil
Nordel®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4902400 (4 st)
O-ring
Nordel®

AOD2-KTTT
non metallic
(bolted)

4905155 Servicekit
PTFE
(inkl. membran,
backup-membran
ventil & ventilsäte)

4410150 (2 st)
Membran
PTFE
4623300 (2 st)
Backup-membran
4550300
Bricka PTFE

4410250 (4 st)
Ventil
PTFE

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4618100 (4 st)
O-ring
PTFE

AOD2-KMMT
non metallic
(bolted)

4905160 Servicekit
Santopren®
(inkl. membran,
ventil & ventilsäte)

4410160 (2 st)
Membran
Santopren®

4410260 (4 st)
Ventil
Santopren®

4798350 (4 st)
Ventilsäte
PTFE

4799180 (4 st)
Ventilkorg
Kynar (PVDF)

4618200 (4 st)
O-ring
PTFE/Viton®

 

Kontakta Telfa.

Pumpmodell

Beskrivning

Filformat

Länk

AOD2 2" plast

Leverantörsdatablad

pdf

Hämta

AOD2 2" plast

Reservdelslista
standard

pdf

Hämta

AOD2 2" plast

Reservdelslista
PTFE

pdf

Hämta

AOD2 2" plast

Manual

pdf

Hämta

 

Pumpmodell

Beskrivning

Filformat

Länk

AOD2 non metallic,

alla membran

Kapacitetskurva

pdf

Hämta

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal