Öppna bilden i nytt fönster

PRICE

AOD Tryckluftsdriven membranpump

1" plast

  • Flöden upp till 190 l/min, max 7 bar
  • Hanterar partiklar, frätande medier samt höga viskositeter
  • Enkelt att reglera kapacitet och tryck
  • Klarar att köras mot stängd ventil

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är självsugande, explosionssäkra och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande och innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

 

 

Material

Pumpmodell

AOD1 1" plast

Pumphus

Polypropylen alt. Kynar® (PVDF) - ej ATEX

Anslutning Media

1" ANSI fläns

Anslutning Tryckluft (FNPT)

Ansl. in 3/8" Ansl. ut 1/2"

Elastomerer

Buna-N, Santoprene®, Neopren, PTFE, Nordel®, Viton®

Luftventilhus

Glasfiber/förstärkt

Luftkammare

Polypropylen/glasfiberf./Kynar

Spoolhus

Eloxerad aluminium

Ytbehandling

Neutral (ej målad)

Ventil/typ

Elastomer kula

Viskositet (cSt)

20 000

Sughöjd (m)

Standard 5,5 PTFE 4,6

Tryck (bar)

8,8

Flöde (l/min)

190

Slagvolym (l/slag)

Standard 0,68 PTFE 0,45

Max lufttryck in (bar)

8,8

Max partikelstorlek (mm)

4,8

För mer information, se manual.

OBS, för temperaturer under 0 °C eller över +60 °C samt annan viskositet, flöde, tryck, ATEX etc kontakta Telfa.

 

Temperatur
(°C)

Material pumphus
Plastmodeller

Material elastomer

PP

PVDF

Buna-N

Neopren

Santoprene

Viton

PTFE

Nordel

min

0

0

0

0

0

0

0

0

max

+82

+120 (1)

+82

+82

+100 (2)

+120 (2)

+100 (2)

+82

 

AOD1 1" plast

 

AOD1 1" plast

Förklaring

Se kapacitetskurva under fliken "Download"

Grön kurva = luftförbrukning (m3/min)

Savrt kurva = lufttyck (bar)

 

Produktnyckel Ex AOD1-PBBP

AOD

1 = Pumpmodell

P = Mtrl i pump

B = Mtrl membran

B = Mtrl ventil

P = Mtrl ventilsäte

 

(.25) 1/4"

A = Aluminium

B = Buna-N (röd prick)

B = Buna-N (röd prick)

A = Aluminium

 

(.5) 1/2"

C = Gjutjärn

E = Nordel® (gul prick)

E = Nordel® (gul prick)

B = Buna-N (röd prick)

 

(.75) 3/4"

K = Kynar® (PVDF)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrunt membran)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrun ventil)

E = Nordel® (gul prick)

 

(1) 1"

P = Polypropylen

N = Neopren (grön prick)

N = Neopren (grön prick)

K = Kynar (PVDF)

 

(1.5) 1 1/2"

S = Syrafast stål

T = PTFE (vitt membran)

T = PTFE (vit ventil)

M = Santopren®
(blått alt ljusbrunt säte)

 

(2) 2"

 

V = Viton® (vit prick)

V = Viton® (vit prick)

N = Neopren (grön prick)

 

(3) 3"

 

 

S = Syrafast stål

P = Polypropylen

 

 

 

 

 

S = Syrafast stål

 

 

 

 

 

T = PTFE (vitt säte)

 

 

 

 

 

V = PTFE (vit prick)

 

Beställningsnummer

Storlek

Mtrl pump

Elastomerer

Vikt, kg

Övrigt

AOD1-PNNP

1"

Polypropylen

Neopren

17,69

 

AOD1-PBBP

1"

Polypropylen

Buna-N

17,69

 

AOD1-PVVP

1"

Polypropylen

Viton®

17,69

 

AOD1-PEEP

1"

Polypropylen

Nordel®

17,69

 

AOD1-PTTP

1"

Polypropylen

PTFE

17,69

Lagerstd

AOD1-PMMP

1"

Polypropylen

Santopren®

17,69

 

AOD1-KNNK

1"

Kynar (PVDF)

Neopren

17,69

 

AOD1-KBBK

1"

Kynar (PVDF)

Buna-N

17,69

 

AOD1-KVVK

1"

Kynar (PVDF)

Viton®

17,69

 

AOD1-KEEK

1"

Kynar (PVDF)

Nordel®

17,69

 

AOD1-KTTK

1"

Kynar (PVDF)

PTFE

17,69

 

AOD1-KMMK

1"

Kynar (PVDF)

Santopren®

17,69

 

 

Pumpmodell

Service kits
Artikelnr

Membran
Artikelnr

Ventil (kula)
Artikelnr

Ventilsäte
Artikelnr

Packning
Artikelnr

O-ring
Artikelnr

AOD1-PNNP
non metallic
(bolted)

4644100 Service kit
Neopren
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420800 (2 st)
Membran
Neopren

4421200 (4 st)
Ventil
Neopren

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633600 (4 st)
O-ring
Neopren

AOD1-PBBP
non metallic
(bolted)

4644110 Service kit
Buna-N
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420810 (2 st)
Membran
Buna-N

4421210 (4 st)
Ventil
Buna-N

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633610 (4 st)
O-ring
Buna-N

AOD1-PVVP
non metallic
(bolted)

4644120 Service kit
Viton®
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420820 (2 st)
Membran
Viton®

442120 (4 st)
Ventil
Viton®

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633620 (4 st)
O-ring
Viton®

AOD1-PEEP
non metallic
(bolted)

4644130 Service kit
Nordel®
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420830 (2 st)
Membran
Nordel®

4421230 (4 st)
Ventil
Nordel®

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633630 (4 st)
O-ring
Nordel®

AOD1-PTTP
non metallic
(bolted)

4644155 Service kit
PTFE
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420850 (2 st)
membran
PTFE
4419600
Membran
Buna-N
4641719
PTFE tape

4421250 (4 st)
Ventil
PTFE

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4510100 (4 st)
O-ring
PTFE

AOD1-PMMP
non metallic
(bolted)

4644160 Service kit
Santopren®
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420860 (2 st)
Membran
Santopren®

4421260 (4 st)
Ventil
Santopren®

4651900 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Polypropylen

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4510100 (4 st)
O-ring
PTFE

AOD1-KNNK
non metallic
(bolted)

4744100 Service kit
Neopren
(inkl. membran,
ventil, O-ring,
packning &
PTFE tape)

4420800 (2 st)
Membran
Neopren

4421200 (4 st)
Ventil
Neopren

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633600 (4 st)
O-ring
Neopren

AOD1-KBBK
non metallic
(bolted)

4744110 Service kit
Buna-N
(inkl. membran,
ventil, O-ring,
packning &
PTFE tape)

4420810 (2 st)
Membran
Buna-N

4421210 (4 st)
Ventil
Buna-N

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633610 (4 st)
O-ring
Buna-N

AOD1-KVVK
non metallic
(bolted)

4744120 Service kit
Viton®
(inkl. membran,
ventil, O-ring,
packning &
PTFE tape)

4420820 (2 st)
Membran
Viton®

442120 (4 st)
Ventil
Viton®

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633620 (4 st)
O-ring
Viton®

AOD1-KEEK
non metallic
(bolted)

4744130 Service kit
Nordel®
(inkl. membran,
ventil, O-ring,
packning &
PTFE tape)

4420830 (2 st)
Membran
Nordel®

4421230 (4 st)
Ventil
Nordel®

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4633630 (4 st)
O-ring
Nordel®

AOD1-KTTK
non metallic
(bloted)

4644155 Service kit
PTFE
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420850 (2 st)
Membran
PTFE
4419600
Membran
Buna-N
4641719
PTFE tape

4421250 (4 st)
Ventil
PTFE

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4510100 (4 st)
O-ring
PTFE

AOD1-KMMK
non metallic
(bolted)

4644160 Service kit
Santopren®
(inkl. membran,
ventil, O-ring &
packning)

4420860 (2 st)
Membran
Santopren®

4421260 (4 st)
Ventil
Santopren®

4651980 (4 st)
Ventilsäte &
korg komplett
Kynar (PVDF)

4626300 (2 st)
Packning
PTFE

4510100 (4 st)
O-ring
PTFE

 

Kontakta Telfa.  

Pumpmodell

Beskrivning

Filformat

Länk

AOD1 1" plast

Leverantörsdatablad

pdf

Hämta

AOD1 1" plast

Reservdelslista
standard

pdf

Hämta

AOD1 1" plast

Reservdelslista
PTFE

pdf

Hämta

AOD1 1" plast

Manual

pdf

Hämta

 

Pumpmodell

Beskrivning

Filformat

Länk

AOD1 non metallic

alla membran

Kapacitetskurva

pdf

Hämta

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal