Telfas sortiment av Doseringspumpar

Membrandoseringspumpar är avsedda för dosering av alla typer av vätskor. Doseringspumpar kan regleras både manuellt och automatiskt under drift beroende på applikation.
Membrandoseringspumparna klarar aggressiva kemikalier och finns även i utförande för viskösa medier. Vi på Telfa marknadsför Milton Roy och Hydra-Cell doseringspumpar.

Vanliga användningsområden för doseringspumpar:

* Noggrann dosering av kemikalier i kontinuerliga processer, batchvis produktion
* Vanliga branscher: Petroleumindustrin, Processindustri, Kemisk industri
Producttext

Milton Roy doseringspumpar

Producttext

Hydra-Cell Doseringspumpar