Telfas sortiment av magnetdrivna tätningslösa centrifugalpumpar

En centrifugalpump är en tryckstegringspump av rotodynamiskt typ som genom att utnyttja centrifugalkraften hos en vätska bygger upp ett differenstryck mellan inlopp och utlopp. Detta sätter vätskan i rörelse. Centrifugalpumpar används som högtryckspump för att transportera lågviskösa vätskor. Vissa går även att få som självsugande pump.

Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för vanligen besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Även mycket lämpliga för brandfarliga kemikalier och vätskor.

Vanliga användningsområden för magnetdrivna tätningslösa centrifugalpumpar:

* Transport av saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, lut, metanol, flygfotogen, olja, bioolja, råterpentin
* Som processpump, Syrapump, API-pump, biooljepump, oljepump, kylvattenpump, atexpumpProducttext

M-Pumps magnetdrivna centrifugalpumpar

Producttext

Flojet magnetdrivna centrifugalpumpar

Producttext

GRI magnetdrivna centrifugalpumpar