Diamond - excenterskruvpumpen som sänker dina kostnader

Nova Rotors lanserar en ny serie excenterskruvpumpar med patenterad transmissionskoppling för avsevärt längre livslängd, bättre prestanda samt betydligt billigare och lättare underhåll.

Alla användare av excenterskruvpumpar känner till problematiken med slitage på transmissionskopplingens olika delar. Allt från förstörda gummidamasker till uttjänta kardanknutar, med dyra utbyten som följd.

Nova Rotors patenterade design av själva kopplingen består av flera detaljer som ger Diamond-serien klara fördelar jämfört med på marknaden befintliga fabrikat.

- U tbytbara bussningar i kopplingen innebär enklare underhåll till lägre kostnad.

- Gummidamaskerna är delvis skyddade med hylsor av rostfritt stål vilket ger större motståndskraft mot slitande media och partiklar.

- Passagen mellan transmissionsaxel och stator är större tack vare en mindre diameter på kopplingen, vilket ger bättre sugförhållanden och medger dessutom passage av större partiklar än traditionell design.

Diamond-serien finns i 5 olika storlekar med olika utföranden beroende på flöde och tryck. Uppbyggd enligt modulsystem, samma drivenhet kan användas till olika typer av rotorer inom samma storlek, vilket ger flexibilitet i en installation om det krävs förändringar i flöden eller tryck.
FAKTA

  • Ett brett urval av anslutningar
  • Alla typer av axeltätningar
  • Reversibel upp till 12 bar, 3 bar som standard
  • Flöden upp till 110 m3/h
  • Specialutföranden med till exempel matarskruv, tratt eller omrörare